Immateriaalioikeudet              Käyttöehdot                Tietosuojaseloste           

Immateriaalioikeudet

Aicci Oy omistaa ja hallitsee kaikkia tuotteidensa ja niihin liittyvien materiaaliensa mallien ja keksintöjen immateriaalioikeuksia. Aicci Oy:n immateriaalioikeuksien käyttö ilman nimenomaista kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Aicci Oy suhtautuu immateriaalioikeuksien suojaamiseen erittäin vakavasti.

Aicci Oy on hakenut suojaa keksinnölleen, koskien valaisevia kalusteita tavalla, joka kieltää muilta keksinnön ammattimaisen hyväksikäytön ilman Aicci Oy:n nimenomaista kirjallista lupaa. Ammattimainen hyödyntäminen käsittää muun muassa patentoitavana olevan ja patentoidun tuotteen valmistuksen, myynnin, käytön ja maahantuonnin tai patentoitavana olevan tai patentoidun prosessin käytön. Aicci Oy:n hakema valaisevia kalusteita koskeva patenttihakemus kattaa mm. Aicci valaisevien pöytien kaltaisten kalusteiden toteutuksen. Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) on vahvistanut vireillä olevan patentin (patent pending), joka antaa suojan Aicci Oy:n keksinnölle maailmanlaajuisesti.

Immateriaalioikeudet              Käyttöehdot                Tietosuojaseloste