Immateriaalioikeudet            Käyttöehdot            Tietosuojaseloste

Käyttöehdot

Voimassa 1.4.2020 alkaen

Käyttämällä Aiccin internetsivuja sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen käyttö ei ole sallittua, mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja.

Aicci Oy:n internetsivut sisältävät (sisältää, mutta ei rajaudu näihin: kaiken tiedon, tekstien, käännösten, kuvien, videoiden ja äänien, AICCI-tavaramerkin, täällä esitettyjen valaisimien, huonekalujen ja muiden tuotteiden mallien ja teknologian kaikki immateriaalioikeudet sisältäen mallioikeudet, patentit ja sellaisten hakemukset) tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa © Aicci Oy. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman Aiccin etukäteistä kirjallista suostumusta, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Aiccin www-sivuja saa katsella ja tarkastella sekä tulostaa osia niistä käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Aiccin erillistä kirjallista suostumusta. Aiccin sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, jolloin näihin asiakirjoihin sovelletaan lisäksi tällaisia erityisiä ehtoja.

Sivujen ja niiden sisältämien tietojen käyttö yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Aiccin internetsivut ja niiden sisältö on Aiccin käyttäjille tarjoama palvelu. Sivut toimitetaan ”sellaisena kuin ne ovat”. Aicci ei takaa sitä, että sivuja voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Aicci pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia tai rajoittaa niille pääsyä milloin tahansa. Aicci ei anna mitään takuuta sivujen saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä. Aicci ei ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytyksen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Aiccille. Aiccin vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Aiccin internetsivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessäsi tällaisille sivuille sinun on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetyille sivuille hyväksyt myös, että sivut eivät ole Aiccin hallinnassa, eikä Aiccilla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Aicci ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

Aicci ja sen valmistamien tuotteiden nimet ovat Aicci Oy:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut mainitut nimet voivat olla haltijoidensa suojattuja tunnuksia. Pääsyä sivuillemme ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään sivuilla esiintyvän merkin, lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Aiccin tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Copyright © Aicci Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

Immateriaalioikeudet           Käyttöehdot           Tietosuojaseloste