Aicci Oy:n valmistamilla tuotteilla on 3 vuoden valmistajatakuu.

Myönnämme 3 vuoden rajoitetun Aicci-valmistajatakuun valmistamillemme tuotteille. Aicci myöntää tuotetakuun, sekä ammattilaisille, että kuluttajille. Takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheet ja koskee kaikkia Aiccin valmistamia tuotteita, sekä Aicci-malliston vakiotuotteita, että asiakaskohtaisesti valmistettuja tuotteita. Muille myymilleen tuotteille Aicci myöntää 2 vuoden tuotetakuun.

Takuu kuluttaja-asiakkaalle

Takuu alkaa ostopäivästä tai toimituspäivästä, sen mukaan, kumpi on myöhempi. Säilytä kuitti tai luovutustodistus ostotodistuksena.

Takuu on lisätakuu, eikä se vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin tai kuluttajan oikeuksiin jälleenmyyjää kohtaan, jotka johtuvat kuluttajan ja jälleenmyyjän välisestä kauppasopimuksesta.

Tuotetakuu rajoittuu maihin, joihin Aicci Oy myy tuotteita.

Takuu yritysasiakkaalle

Takuu alkaa tavaran toimituspäivästä (Yleiset sopimus- ja toimitusehdot Aicci Oy:n yritysasiakkaille). Tuotetakuu on voimassa tuotteen toimittaneen myyjän lähetettä vastaan, josta selviää toimitusaika.

Mitä takuu kattaa

Aicci myöntää 3 vuoden rajoitetun valmistajan takuun seuraaville Aiccin valmistamille tuotteille:

 • Aicci T1 -valaisevat pöydät
 • Aicci DL1 -työpöytävalaisimet ja -johtokouru
 • Aicci WL1 -seinävalaisimet
 • asiakas- ja projektikohtaiset valaisinlaitteet ja valaistukseen liittyvät tuotteet

Muille myymilleen tuotteille Aicci myöntää 2 vuoden tuotetakuun, joka kattaa valmistus- ja materiaalivirheet.

Jos takuuehdot täyttyvät, Aicci takaa tuotteen alkuperäiselle ostajalle/loppuasiakkaalle, että tuote on virheetön. Takuu koskee valmistus- ja materiaalivikoja edellyttäen, että tuote on asennettu/tuotetta on käytetty ja huollettu:

 • Asennus- ja käyttöohjeiden mukaisesti.
 • Puhtaasti käyttötarkoituksen ja sovellusmäärittelyjen mukaisesti.
 • Määritellyn toiminta-alueen sisällä, esim. kuivassa sisätilassa.
 • Käyttöjännitteen, virran ja taajuuden ollessa määritellyllä alueella.
 • Huolto- ja puhdistusohjeiden mukaisesti.

Aicci vastaa mahdollisista valmistus- ja materiaalivirheistä, oman harkintansa mukaan, joko korjaamalla tai vaihtamalla virheellisen tuotteen vastaavaan uuteen tai palauttamalla ostohinnan asiakkaalle.

Mitä takuu ei kata

Takuu ei ole voimassa, jos:

 • Tuote on koottu tai asennettu väärin
 • Tuote on rikottu mekaanisesti tai sitä on säilytetty väärin.
 • Tuotetta on puhdistettu väärällä tavalla tai vääränlaisella puhdistusaineella.
 • Vaurio tai toimintahäiriö on aiheutunut ylijännitteestä, väärinkäytöstä, luonnonvoimista (esim. ukkonen tai salamanisku), vesivahingosta, tulipalosta tai muusta yllättävästä tai odottamattomasta seikasta.
 • Tuotetta on muutettu ilman Aiccin kirjallista lupaa ja ohjeistusta.
 • Tuotteen arvokilpi ei ole luettavissa.

Takuu ei korvaa:

 • Minkäänlaista välillistä vahinkoa.
 • Viallisen tuotteen toteamisesta, korjaamisesta tai vaihdosta aiheutuneita kustannuksia.
 • Luonnollisesta kulumisesta aiheutuvaa vikaantumista tai valonmäärän alenemista. Takuuaikana valaisimien valonmäärän sallitaan laskevan enintään 30 % luvatusta valonmäärästä.
 • Viallisen tuotteen tunnistamisesta, korjaamisesta tai korvaamisesta aiheutuvia kustannuksia, kuten asennus-, purku-, matka- ja työkustannuksia.
 • Käytettynä ostettuja tuotteita.
 • Normaaleja huolto- ja korjaustoimenpiteitä.

Jos huomaat virheen

Jos havaitset vian tai puutteen takuun piirissä olevassa tuotteessa ota meihin viipymättä yhteyttä sähköpostitse info@aicci.fi. Kerro selkeästi ja yksityiskohtaisesti sanallisesti ja valokuvin mitä reklamaatioilmoitus koskee.

Takuu on voimassa vain, kun osto-/toimitusajankohta voidaan todentaa esittämällä maksutosite/toimitus-asiakirja. Lisäksi tarvitsemme tuotteen sarjanumeron. Löydät sarjanumeron tuotteen arvokilvestä.

Takuumenettely

Vian selvittämiseksi jälleenmyyjän/ostajan on lähetettävä virheellinen tuote Aiccin tehtaalle Muurameen tai johonkin Aiccin ilmoittamaan paikkaan. Palautuslähetykset edellyttävät aina Aiccin etukäteen antamaa suostumusta. Aicci tarkastaa virheellisen tuotteen viivytyksettä sen saavuttua, sekä vastaa palautuslähetyksestä ja korjatun/uuden tuotteen lähettämisestä aiheutuvista kustannuksista.

Jos sinulla on tuotetakuuseen liittyen kysymyksiä, ota meihin yhteyttä.

Asiakaspalvelu:
info@aicci.fi
p. 010 418 1440