Toimitusehdot

Aicci Oy:n toimitusehdot 2018

Nämä toimitusehdot ovat voimassa Aicci Oy:n harjoittamassa yritysten välisessä kaupassa ja toimituksissa, jollei toisin ole sovittu. Muilta osin noudatamme Sähkötarvikekaupan yleisiä toimitusehtoja (STYT 99).

Perushinnat

Tuotteiden ja palveluiden perushinnat ilmoitetaan arvonlisäverottomia, ilman ALV:tä.

Maksuehdot

Laskutusasiakkailla maksuehto on 14 päivää netto. Eräpäivän jälkeen perimme viivästyskorkoa korkolain mukaan. Aicci pidättää itsellään oikeuden viivästyttää tavaroiden toimittamista, mikäli Aiccilla on erääntyneitä saatavia asiakkaalta.

Toimitusehdot

Vapaasti Aicci Oy:llä ilman pakkausta Muuramessa (EXW Incoterms 2010).

Takuuehdot 2018

Aicci Oy myöntää valmistamilleen tuotteille kolmen (3) vuoden takuun. Muille tuotteille takuuaika on kaksi (2) vuotta. Takuuaika alkaa tuotteen toimituspäivämäärästä.
Takuu kattaa tuotteen valmistus- ja materiaaliviat, mikäli tuote on asennettu asennusohjeiden ja määräysten mukaisesti ja sitä käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Asiakkaan on vian ilmetessä ilmoitettava siitä viipymättä ja toimitettava vioittunut tuote Aicci Oy:lle. Mikäli takuuehdot täyttyvät, korjaa Aicci tuotteen tai toimittaa uuden varaosan tai korvaavan tuotteen viallisen tilalle veloituksetta. Takuu koskee Suomeen toimitettuja tuotteita.

Takuu ei ole voimassa, jos:
– vaurio tai toimintahäiriö on aiheutunut ylijännitteestä, väärinkäytöstä, luonnonvoimista (esim. ukkonen tai salamanisku), vesivahingosta, tulipalosta tai muusta yllättävästä tai odottamattomasta seikasta.
– tuotetta on muutettu ilman Aicci Oy:n kirjallista lupaa ja ohjeistusta.
– asennus sisältää keskenään yhteen sopimattomia laitteita, kuten esim. ohjausjärjestelmän osien yhteensopimattomuus tai väärän virtalähteen käyttö valaisimelle.
– tuote on rikottu mekaanisesti tai sitä on säilytetty epäasianmukaisesti

Takuu ei:
– korvaa viallisen tuotteen toteamisesta, korjaamisesta tai vaihdosta aiheutuneita kustannuksia.
– korvaa tuotteesta muulle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa.
– korvaa luonnollisesta kulumisesta aiheutuvaa vikaantumista tai valonmäärän alenemista. Takuuaikana valaisimien valonmäärän sallitaan laskevan enintään 30 % luvatusta valonmäärästä.

Tilauksen peruutus
Mikäli asiakas peruuttaa tilauksen tai osan siitä tilausvahvistuksen päivämäärän jälkeen, veloitamme asiakasta tilauksen tilausvahvistuksen mukaisesti.

Vastuun rajoitukset
Aicci Oy ei vastaa tuotantotappioista, mahdollisesta saamatta jääneestä voitosta eikä muusta välillisestä vahingosta tai toimitusvirheestä johtuneesta kustannuksista. Aicci ei myöskään vastaa tavarasta muulle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta.

Palautuksia ja hyvityksiä koskevat ehdot
Palautuksista on aina sovittava Aicci Oy:n myyjän kanssa 30 vuorokauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Sopimatta palautettua tavaraa ei hyvitetä. Mikäli palautuksen syy ei johdu tuotevirheestä, eikä Aicci Oy:n tekemästä virheestä, emme hyvitä palautettavia tuotteita. Emme myöskään hyvitä erikoistilauksesta valmistettuja tai hankittuja tuotteita. Palautus täytyy tapahtua ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut tavaran toimittamisesta.